Instal·lació

La instal·lació del component es fa des del gestor d'extensions on pot pujar l'arxiu zip que haurà descarregat des de l'enllaç que li hem fet arribar. L'arxiu suministrat és un package que farà la instal·lació del component i del plugin de contingut.

Configuració

Un cop feta la instal·lació, ambulance l'únic requeriment específic és activar el plugin de contingut EConceptes Fragments suministrat, sick que és la peça encarregada de mostrar els fragments. Sense el plugin els fragments no apareixeran al web.

El gestor de fragments del backend està preparat per mostrar un avís si detecta que el plugin està desactivat.

Ús de l'extensió

Categories

Fragments 1.0 incopora una classificació amb categories per a facilitar l'organització dels fragments que vagi creant. L'ús de les categories és exactament igual que l'ús que pugi fer de les categories de contingut de Joomla!.

Creació de fragments

Per a crear un fragment només cal seguir aquests passos:

  1. En la vista de la llista de fragments, prémer nou.
  2. Definir el fragment omplint les dades del formulari.
  3. Prèmer desar

Amb això tindrem un fragment creat. Si no el veu en la llista de fragments, asseguri's que el filtre de cerca que pugui tenir no afecta a la seva visibilitat.

Ús de fragments

Per a inserir un fragment en un article cal invocar el plugin Fragments 1.0 indicant-li quin fragment volem carregar:

	{fragment XX}

on XX és un número que es correspòn a l'identificador del fragment que volem inserir. Aquest número el trobarem en la primera columna de la llista de fragments.

Aquest mecanism permet que un fragment pugui ser  usat en tants articles com vulgui i, dins d'un l'article, tants cops com ho necessiti, ja que el moment de l'execució el plugin substituirà aquesta marca pel contingut del fragment.

Precaució:

Asseguri's que posa el fragment en un lloc on no trenqui altres elements. El plugin no pot controlar la coherència del marcatge resultant.

Nota de seguretat

Depenent del seu nivell d'accés hi ha contingut que no podrá incloure en els fragments. Aquesta restricció ve donana pel propi Joomla!, ja que només els Super Usuaris poden incloure qualsevol tipus de tag en els editors de contingut.

Pot modificar aquestes restriccions des de Sistema Configuració global i faci les correccions necessàries en la solapa Filtres de text. Recordi que modificar aquests filtres pot suposar un risc per al seu web. Normalment no necessita fer cap mena d'ajust en els ajusts preestablerts.

En Joomla 3.x desde el administrador de Joomla, online en el menú superior seleccionareos la opción Sistema Información del sistema.

A continuación se mostrará la página de información del sistema, donde podremos consultar las características de nuestro hoting, como por ejemplo, que características están habilitadas en la instalación de PHP del servidor.

Informació php

JoomlaMan