Serveis

La introducció de nous continguts és bàsica per a tenir el web al dia. Però la publicació al web, sovint, requereix de coneixements específics per a fer quadrar els textos amb els motius gràfics, optimitzar imatges o afegir regles CSS.

Amb aquest servei nosaltres tindrem cura d'aquestes tasques a partir dels textos que ens proporcioni i les seves indicacions, sempre tenint en compte el disseny del web.

Per a usar aquest servei és imprescindible que el seu web Joomla! estigui en marxa. Per a poder dur a terme el seu encàrrec ens haurà de proporcionar un compte d'usuari amb privilegis per a introduir contingut, afegir noves entrades als menús i crear mòduls.

En contractar paquets de publicacions no és necessari usar totes les publicacions en una mateixa intervenció: pot comprar les publicacions que vulgui i anar-les usant segons la seva conveniència i sense límit de temps i així poder planificar les despeses del web.

Què inclou

  Unitat x12 x24
Unitats 1 publicació1 abonament de 12 publicacions1 abonament de 24 publicacions1
Dominis Aplicable a 1 domini Aplicable a 1 domini Aplicable a 1 domini
Preu 15,00€ 170,00€ 325,00€
Contracti ara

 

(1) Cada publicació es compta a un idioma. Per a més informació sobre el cost de contingut en múltiples idiomes consulti aquest article.

Després de contractar el servei li farem arribar al seu email indicacions precises sobre la informació que ens fa falta per a poder preparar la publicació i on l'ha d'enviar. Com a màxim iniciarem la introducció de continguts dos dies d'haver rebut la documentació. El termini de finalització depèn del volum de publicacions a realitzar i de la complexitat del web.

Alerta: asseguri's que els textos estan escrits en tots els idiomes necessaris i que són correctes abans de fer-nos-los arribar ja que no realitzem correccions ortogràfiques ni fem traduccions: el que se'ns envia és el que es publica.

Què no s'inclou?

Aquest és un servei exclusiu d'introducció de contingut i, en el seu context, no instal·lem extensions ni en desenvolupem, així com tampoc fem el disseny gràfic. Si té aquestes necessitats pensi a contractar els nostres serveis de manteniment o de desenvolupament d'extensions.

JoomlaMan