Serveis

Amb la nostra experiència en Joomla! podem implementar qualsevol tipus d'extensió per a Joomla, ja siguin components, mòduls o connectors (plugins).

Exposi el seu cas i li farem arribar una proposta de projecte consistent en:

  • Una descripció detallada de la implementació que farem
  • Un pressupost sense compromís de la implementació
  • Enumeració de les extensions a implementar per a solucionar el seu cas (segons el que es necessiti, de vegades cal implementar més d'una extensió).

Quin tipus extensions podem implementar?

Plantilles i template overriding

Plantilles Joomla! a midaLes plantilles s'usen per a donar un aspecte visual concret al web. En les plantilles es pot adaptar la sortida que produeixen mòduls i components de terceres parts per a que s'adaptin perfectament a l'aspecte del seu web, sempre i quan estiguin preparats per a treballar amb template overriding.

Plugins

Plugins Joomla! a midaUn plugin realitza un procés especial en el codi generat o en les peticions que rep el web a una certa adreça. Per norma general, un plugin s'usa per modificar el comportament del sistema.

Components

Components Joomla! a midaEls components són peces que s'usen per a realitzar alguna funció més complexa. La seva construcció requereix més esforç ja que tenen una part pública i una privada, cada una amb els seus models de dades. En general s'usen components quan cal administrar d'alguna forma la informació que es mostra a l'usuari.

Mòduls

Mòduls Joomla! a midaEls mòduls són petites caixes que ofereixen algun tipus d'informació (feeds, estadístiques, formularis de contacte,... ) o interacció molt bàsica amb l'usuari (menús, llistes d'enllaços, ...)

Què necessitem saber per a valorar el projecte?

Per a poder fer una valoració del projecte necessitem que ens expliqui les seves característiques de funcionament i el seu aspecte visual, si ja el té pensat.

Per a plantilles i template overriding la informació visual és imprescindible. Si no té un disseny gràfic podem encarregar-nos-en a través dels nostres col·laboradors.

Què rebo en finalitzar la implementació?

Un cop finalitzada la implementació, per a cada una de les extensions implementades, rebrà:

  • Un fitxer comprimit instal·lable en la versió de Joomla! per a la qual s'ha desenvolupat. Aquest fitxer conté el codi font i tots els complements necessaris per al correcte funcionament de l'extensió.
  • Codi font desenvolupat seguint les recomanacions de programació de Joomla!
  • Manual tècnic: documentació de la implementació.
  • Manual d'usuari.
  • Posada en marxa de les extensions en el seu Joomla!.
  • 30 dies de suport
JoomlaMan