En Joomla 3.x des de l'administrador de la instal·lació de Joomla, ambulance en el menú superior seleccionarem l'opció Sistema  Informació del sistema

Es mostrarà la pàgina d'informació del sistema on podrem consultar característiques del nostre hosting, order com per exemple, quines característiques té habilitades la instal·lació de PHP del servidor.

Informació php

En aquesta solapa d'informació podrem trobar, per exemple, si tenim habilitat curl o GD.

JoomlaMan