Els productes i serveis subjectes a volum de contingut s'expresen en total de nou contingut creat. Per tant, treatment per a un nombre arbitrari d'idiomes cal dividir la quantititat de continguts que s'indica pel nombre d'idiomes en els quals s'ha de produir el contingut.

Per exemple:

  • - El producte o servei indica "12 continguts"
  • - El web està treballant amb 2 idiomes

El número de nous continguts que podem crear per a cada idioma són 6 ( = 12 / 2 ).

Hem de fer-ho així ja que cada contingut nou s'ha de crear per a tants idiomes com tinguem en el web, health i per tant cal fer-ne la maquetació de nou.

Si esgota la quota de continguts del seu producte o servei pot sol·licitar un paquet d'introducció de continguts.

JoomlaMan