Bloc

En un stack LAMP podem intentar solucionar aquest error de dues formes diferents però cal tenir present que aquestes solucions que presentem no són aplicables a tots els hostings.

Modificar php.ini

Primer caldrà localitzar quin arxiu de configuració està usant el servidor web. Això ho trobarem a partir de les eines d'ajuda que el mateix Joomla! ens ofereix.

En Joomla! 3, trobarem aquesta informació accedint al menú Sistema > Informació del sistema en la pestanya Informació PHP . L'arxiu que hem de modificar ve indicat pel valor Arxiu de configuració carregat, normalment alguna cosa com ara /etc/php5/apache2/php.ini

Un cop sabem quin arxiu hem de modificar accedirem al servidor i per línia de comandes, plesk, o el que sigui, obrirem l'arxiu de configuració i localitzarem els paràmetres upload_max_file_size i post_max_size per a modificar-ne els valors. Si hi fem algun canvi cal que el valor indicat en post_max_size sigui igual o major que upload_max_file_size.

Tot seguit cal reiniciar el servei httpd per a que recarregui la nova configuració de PHP.

Aquesta solució no es podrà aplicar sempre, especialment en servidors compartits, ja que aquests serveis no acostumen a permetre l’edició de l’arxiu de configuració php.ini

Modificar .htaccess

Si no podem modificar l'arxiu php.ini sempre podem provar a afegir un arxiu .htaccess al nostre web i introduir-hi els paràmetres per a controlar la mida del post i de la pujada d'arxius. Per exemple, per a permetre pujar un arxiu de 15Mb al servidor escriurem :

	php_value upload_max_filesize 15M

	php_value post_max_size 15M

Fet d'aquesta forma no és necessari reiniciar el servei httpd ja que els fitxers .htaccess es processen a cada requesta.

Aquesta opció tampoc funciona sempre, ja que en hostings compartits pot estar deshabilitat l'ús d'arxius .htaccess o bé no es permet modificar aquestes directives.

Ni .htaccess ni php.ini funcionen

Si els mètodes anteriors no funcionen sempre podem pujar l'arxiu de l'extensió via FTP i usar l'opció d'instal·lar des d'un directori que el mateix Joomla! ens ofereix. Potser és una mica més pesat de fer (a la llarga) però ens estalviem de canviar la configuració del PHP del servidor web, que sempre pot ser un risc.

JoomlaMan