Bloc

Serveis relacionats

Visió general

Joomla usa un ítem de menú com a element d'inici (home) del web i per a oferir una navegació en múltiples idiomes aquest aspecte no varia. La novetat està en que necessitarem, a més a més, un element d'inici per a cada un dels idiomes que usem en el web.

Pel que fa als continguts i mòduls només ens haurem de preocupar d'escollir l'idioma en el qual estan escrits i, en el cas del contingut i dels ítems de menú, definir l'associació amb els seus equivalents en els altres idiomes per a permetre que el canvi d'idioma ens porti al contingut correcte.

 
Gestor d'idiomes

Idiomes dels continguts

El primer pas és definir els idiomes que suportarem en el web instal·lant-ne els paquets des del gestor d'extensions.

Un cop tinguem els paquets d'idioma desitjats instal·lats usarem el gestor d'idiomes per a definir l'idioma per defecte del web i els idiomes dels continguts.

En aquest punt ja tenim la part bàsica llesta. Ara, si mirem en qualsevol desplegable de selecció d'idioma, veurem que podem escollir entre els idiomes que hem definit per als continguts.

 
Mostra del menú

Menús

Ara que ja tenim els idiomes definits anem a preparar la navegació pel web.

Menú d'entrada al web

Per a definir el punt d'entrada al web, crearem un menú amb una única opció que marcarem com a element per defecte i l'habilitarem per a tots els idiomes, tal com es mostra en la imatge de la dreta.

En l'opció Menús del menu principal d'administració de Joomla, aquest menú queda diferenciat de la resta ja que queda marcat amb la icona  

Menú d'entrada d'idioma

Cada idioma ha de tenir el seu propi item de menú inicial. Això ho aconseguim escollint l'idioma i activant l'opció pàgina principal de l'ítem de menú que volguem que actui com a pàgina d'inici per a l'idioma en qüestió. Cal dir que en un menú només podem tenir un element per defecte, el que ens fa definir un menú d'inici per a cada idioma.

En l'opció Menús del menú principal d'administració de Joomla els menús d'entrada de cada idioma queden marcats per una bandera representativa de l'idioma escollit.

 
Configuració de la opció del menú per defecte

Ítems de menú

A continuació només és qüestió de definir les entrades de cada menú tenint en compte l'idioma. Per això no hem d'oblidar d'indicar en quin idioma treballa cada ítem de menú.

Per a que el canvi d'idioma funcioni correctament cal associar cada item de menú amb el seu corresponent en altres idiomes. Si no fem aquest pas ens trobarem que si estem visualitzant un element en un idioma i cambiem d'idioma Joomla! ens portarà a la pàgina d'inici.

 

Mòduls

La preparació dels mòduls per a treballar amb diversos idiomes és simple. Per a un determinat mòdul cal tenir-ne tantes còpies com idiomes tenim al web i cada una d'aquestes còpies es prepara per a treballar amb un idioma determinat. Vegis que si ocultem el títol aquesta duplicitat de mòduls pot ser evitable.

A l'assignar els menús al mòdul cal escollir els ítems de menú que tinguin el mateix idioma que el mòdul, altrament el mòdul no serà visible ja que Joomla!, a més de filtrar els mòduls per ítem de menú els filtrarà per l'idioma en el qual estem navegant.

I ara que parlem de mòduls, no hem d'oblidar de preparar el mòdul de selecció d'idiomes per a permetre a l'usuari del web canviar l'idioma de navegació. 

 

Contingut

Associació d'articles per idioma

Articles

El tractament dels articles el podem abordar de la mateixa forma que els mòduls però, a més, en els articles, hem de definir associacions entre les diferents versions idiomàtiques de cada article. Cal parar atenció a no descuidar la traducció de l'àlies ni dels títols informatius de les imatges de l'article.

Categories

És convenient preparar les categories dels articles en els idiomes del web. Pensem que en disposicions com la vista de blog en les URLs dels articles s'inclou l'àlies de la categoria i, a nivell SEO, ens interessa tenir les paraules de les URLs expressades en l'idioma en el qual està escrit el web. Òbviament, si només tenim enllaços directes a articles no cal preocupar-se de les traduccions de les categories.

En les categories també hem de definir les associacions entre cada categoria i les seves equivalents en els altres idiomes del web.

Resum

A forma de resum remarquem els punts necessaris per a soportar múltiples idiomes en el web:

  1. Definir un ítem d'un menú per a tots els idiomes.
  2. Definir un item per defecte per a cada idioma. Recordem que en un menú només hi pot haver un ítem per defecte.
  3. Preparar els menús per a cada idioma.
  4. Afegir el mòdul selector d'idiomes.
  5. Copiar i configurar mòduls segons els idiomes.
  6. Copiar i configurar la resta d'elements de contingut

Esperem que aquesta guia us hagi estat d'ajuda.

 
JoomlaMan